Wynagrodzenie

Wynagrodzenia pracowników magazynowych najczęściej jest na podstawie rozliczeń godzinowych, stawki są różne w zależności od miasta. Najczęściej jest to kwota dziesięciu złotych netto w górę. Często również pracownicy mają stałą umowę natomiast dodatkowo są wynagradzani godzinowo.

W zależności od ilości godzin otrzymują wynagrodzenie. W niektórych firmach pracownicy, którzy odpowiedzialni są również za dostawę towaru otrzymują dodatkowe wynagrodzenie proporcjonalnie od wartości przewożonego towaru. Legendy o tym, że praca fizyczna jest nieopłacalna, często nielegalna przechodzą do lamusa.

Duże firmy wychodzą na przeciw tym pomówieniom i od samego ogłoszenia do zatrudnienia informują o jasnych zasadach i adekwatnym wynagrodzeniu. Często praca w magazynie dotyczy również pracy administracji magazynu wówczas pracownik pełni dwie role pracownika umysłowego oraz pracownika fizycznego. Poprzez prace administracyjne rozumie się przygotowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji niezbędnej do przyjęcia rozładunku lub wysłania go do odbiorcy.