Szczególne warunki przechowywania

Są takie magazyny, które ze względu na przedmioty, które są w nich użytkowane cechują się na przykład odpowiednią temperaturą jak również samym wyglądem.

Wiele firm, które defacto nie prowadzą sprzedaży posiadają magazyny na własne potrzeby.

Mogą to być na przykład firmy, które prowadzą magazyny dokumentów wówczas organizacja takiego magazynu jest zupełnie inna niż w przypadku mebli, maszyn czy jeszcze innych przedmiotów.

W przypadku przechowywania dokumentów musi być uwzględniona nie tylko odpowiednia temperatura, ale również wilgotność oraz wyposażenie, które musi pozwalać na uporządkowanie wszystkich przechowywanych dokumentów.

Dodatkowo pracownicy nie powinni mieć trudności w odszukaniu dokumentów najczęściej osobą, która bezpośrednio zajmuje się odszukaniem dokumentów jest jedna delegowana do tego zadania osoba, co również wpływa na porządek i zapoznanie się rozkładem i ułożeniem dokumentów w poszczególnych regałach czy poziomach magazynu.

Im więcej dokumentów tym większy bardziej skomplikowane jest utrzymanie ładu.