Strażak

Bezpieczeństwo i higiena pracy to dziedzina na straży, której bezpośrednio stoi Państwowa Inspekcja Pracy. Wymogi bhp zawarte są w Kodeksie pracy w rozdziale X.

Zarówno sama dziedzina BHP jak również instytucja Inspekcji Pracy są bardzo ważne. Uniemożliwiają prowadzenie działalności ludziom, którzy nie przestrzegają podstawowych zasad, nie szkolą swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa chociażby tego w najbardziej podstawowym stadium, jakim jest pierwsza pomoc czy ewakuacja.

Na pracodawców w sytuacji nie wykonania swojego obowiązku nakładana jest kara. Inspekcja Pracy obsługuje zgłoszenia pracowników lub też osób trzecich, które zauważą rażące niedociągnięcia pracodawców.

Większości ludzi wydaje się, że jest to nic nieznaczące szkolenie, na którym przedstawiane są informacje oczywiste dla każdego. Niekoniecznie w sytuacji, w której się nigdy wcześniej pracownicy nie spotkali nie muszą zachowywać się logicznie może nimi kierować strach lub wręcz panika i dlatego właśnie w interesie zarówno pracodawcy jak i pracownika jest przejść takie szkolenie.

kamienny fornir z kamienia