Starówka warszawska

Działania prowadzone podczas II wojny światowej spowodowały, że po warszawskiej starówce nie został żaden ślad. Dzięki zachowanym fotografiom udało się jednak zrekonstruować najstarszą część stolicy, która została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1980 roku. Nieodłącznymi elementami warszawskiej starówki, które jednocześnie wyznaczają jej granice, są Plac Zamkowy oraz Zamek Królewski.

Budowla ta przez wieki stanowiła centrum życia politycznego i administracyjnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Na Placu Zamkowym z kolei znajduje się najstarszy i największy świecki pomnik w Warszawie. Mowa tu oczywiście o Kolumnie Zygmunta III Wazy.

Stare Miasto to także zbiór urokliwych kamienic i klimatycznych uliczek. Najdłuższą z nich jest ulica Piwna, przy której mieści się kościół Św. Marcina.

Świątynia wzniesiona już w XIV wieku stanowiła miejsce spotkań opozycjonistów lat 70. i 80. XX wieku.

Na ulicy Świętojańskiej znajduje się natomiast Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, gdzie odbywały się królewskie śluby oraz pogrzeby.

To właśnie tam zaprzysiężona została Konstytucja III Maja. Warszawskie Stare Miasto na pewno jest miejscem wartym odwiedzenia.