Samobójstwa

Próby samobójcze stanowią bardzo radykalną próbę decyzji o własnym losie. Przyczyny targnięć na własne życie mogą być najróżniejsze i często tożsame niezależnie od wieku.

Do najczęstszych należą choroby psychiczne, pogłębione stany depresyjne, poczucie krzywdy i odrzucenia, zbyt silna reakcja na stres oraz brak umiejętności poradzenia sobie z problemami w inny sposób. Świadome odebranie sobie życia to akt, na którego składa się szereg różnych czynników psychologicznych oraz społecznych.

Często poprzedzany przez inne, mniej groźne działania destrukcyjne, działające jako ostrzeżenie. Dla wielu badaczy zjawiska samobójstwa są wynikiem dezintegracji społecznych zachowań i częściej spotyka się je w środowiskach o znacznie słabszych więziach społecznych w porównaniu z innymi grupami.

Jeśli chcesz, nasza szkoła jogi Zielona Góra nauczy Ciebie ćwiczeń relaksacyjnych.

Statystyki wskazują, że samobójstwa popełniane są najczęściej między 16 a 21 rokiem życia oraz między 45 a 55. Przełomowość tych momentów w życiu sprzyjać może obniżeniu umiejętności radzenia sobie z oczekiwaniami, pragnieniami oraz wymaganiami.