Rajd w turystyce – na czym polega ?

Pewnie nie raz spotkałeś się z pojęciem rajdu w turystyce. Rajd rowerowy, pieszy, konny.

Chętnych do udziału w nich zazwyczaj nie brakuje. Co to za impreza? Rajdy są podstawową imprezą turystyki kwalifikowanej.

Organizuje się je dla turystów pieszych, kolarskich, motorowych, jeździeckich oraz narciarskich. W rajdzie zazwyczaj uczestniczy kilka grup turystycznych, które poruszają się po tej samej lub po różnych trasach i rywalizują między sobą.

W trakcie przemieszczania grupy mają do wykonania odpowiednie zadania, które określa regulamin rajdu. Kryterium oceny stanowi punktualność – czyli kto pierwszy pokona trasę oraz czy grupa posiada umiejętności techniczne przydatne w turystyce.

Ponadto rajd sprawdza możliwości fizyczne uczestników, którzy w grupach muszą współpracować, udzielać sobie nawzajem pomocy i pokonywać słabości. Zazwyczaj trasa rajdu wiedzie przez ciekawe miejscowości o niezwykłych krajobrazach, aby rajd był nie tylko wyścigiem, ale posiadał także walory poznawcze.

www.ekranwmroku.pl