Przestępczość

Nieprzestrzeganie norm prawnych oraz powszechnie obowiązujących zasad życia w społeczeństwie stanowi poważny problem współczesnej cywilizacji. Szczególnie rozwinięta w dużych miastach oraz miejscach uprzemysłowionych. Przestępczość