Przestępczość

Nieprzestrzeganie norm prawnych oraz powszechnie obowiązujących zasad życia w społeczeństwie stanowi poważny problem współczesnej cywilizacji. Szczególnie rozwinięta w dużych miastach oraz miejscach uprzemysłowionych.

Przestępczość to grupa czynów zabronionych prawnie i podlegającym każe. Jest sporym zagrożeniem porządku obowiązującego całe społeczeństwo i wpływa na wiele czynników życia codziennego.

Do przyczyn ogólnych przestępczości zaliczamy biedę, niesprawiedliwość społeczną, nierówności majątkowe, dominację jednostek nad innymi, nadmierne działanie władcze, ludzkie frustracje, rygorystyczność przepisów, przestarzałość kodeksów. Powodami szczególnymi przestępczości mogą być cechy osobnicze, problemy z psychiką, frustracje i nieszczęścia, kryzysy więzi ludzkich, patologie, dysfunkcyjność jednostek społecznych czy też wadliwe funkcjonowanie systemu, w ramach którego popełniona została zbrodnia.

Szczególnie przykrą i niebezpieczną częścią przestępczości jest udział w niej nieletnich i małoletnich. Przyczyn należy upatrywać w rodzinnym kryzysie, źle funkcjonujących systemie szkolnictwa oraz przynależności do nieformalnych gangów młodzieżowych.