Przerzucalność podatkowa

Przerzucalność podatkowa polega na przesuwaniu przez podatnika ciężaru podatku na inne podmioty. W zależności od tego jak duży jest przerzucany ciężar przerzucalność może być nadmierna, całkowita lub częściowa. O przerzucalności można mówić wówczas, kiedy na mocy ustawy podnoszone są stawki podatkowe lub ustalany jest zupełnie nowy podatek. Przerzucalność podatkowa jednak nie zawsze jest opłacalna.

Niekorzystna jest np. jeżeli chodzi o tzw. sprawiedliwość podatkową. Przerzucalność podatkową można sklasyfikować uwzględniając to, na kogo przerzucane są podatki.

Wyróżniamy zatem przerzucalność w przód – mówimy o niej wtedy, kiedy pojawia się wzrost cen wyrobów i rosną podatki. Przerzucalność wstecz polega natomiast na przerzucaniu cięzaru na dostawców, czasami na pracowników konkretnego przedsiębiorstwa. Wyróżniamy także przerzucalność właścią, która nie jest odgórnie zakładana przez ustawodawcę. Z kolei przerzucalność niewłaściwa jest z góry założona przez ustawodawcę.