Prawo podatkowe

Prawo podatkowe w Polsce jest ogółem zbioru wszystkich przepisów, które regulują to jak podatki powstają, w jaki sposób są pobierane oraz kiedy wygasają obowiązki podatkowe podatników. Prawo podatkowe określa także procedury, które obowiązują przy pobieraniu podatków przez organy podatkowe. W polskim systemie prawnym prawo podatkowe jest podgałęzią prawa finansowego. W polskim systemie prawnym prawo podatkowe jest regulowane przez kilka aktów prawnych.

Podstawowym z nich jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., a dokładnie artykuł 84. Inne dokumenty regulujące polski system podatkowy to Ordynacja podatkowa, która reguluje wszelkie zagadnienia dotyczące zobowiązań podatkowych, kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego. Ordynacja ta dotyczy także tajemnicy skarbowej oraz wszelkich czynności sprawdzających. Sprawdź, jak problemy rozwiązuje doradca podatkowy katowice

Kolejny dokument regulujący polski system podatkowy to Ustawa o podatku od towarów i usług. Ustawa ta reguluje m.in. obowiązki oraz prawa, jakie są nakładane na podatników i wynikają z konkretnych podatków.

www.echomedica.com.pl