Prawo kontroli podatkowej

Jeżeli organ podatkowy zamierza wszcząć kontrolę podatkową to podatnik ma prawo zostać o tym fakcie powiadomiony.

Jednak ustawa, a dokładniej ordynacja podatkowa wskazuje na to, że nie zawsze musi się tak stać.

W niektórych wyjątkowych przypadkach organ podatkowy nie jest zobowiązany do powiadomienia podatnika o wszczęciu kontroli podatkowej.

W takim przypadku organ podatkowy informuje jedynie podatnika o przyczynie braku zawiadomienia.

Kontrola podatkowa musi zostać wszczęta w określonych terminach – jest to nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od od daty odebrania zawiadomienia przez podatnika jednak nie później niż przed upływem trzydziestu dni od chwili odebrania przez podatnika zawiadomienia.

Jeżeli natomiast kontrola ma się rozpocząć wcześniej niż przed upływem siedmiu dni to wymagana jest na to zgoda kontrolowanego.

W przypadku kiedy kontrola nie zostanie wszczęta w ustawowo określonym terminie to konieczne jest kolejne doręczenie zawiadomienia do podatnika.

www.dezybis.com.pl