Polskie Normy

Polska norma w skrócie używana, jako PN ściśle związana z bezpieczeństwem i higieną pracy jak również z takimi instytucjami jak Państwowa Inspekcja pracy oraz organizacjami Unii Europejskiej.

Zastosowanie tych norm jest bardzo istotne w pracy między innymi w magazynie.

Normy te dotyczą nie tylko pracodawców, ale i pracowników, powinni ich przestrzegać i dbać o to by wiedza była dostępna dla pracowników i oczywiście przyswojona.

Nie wszystkie stanowiska pracy wiążą się z ryzykiem spowodowania wypadku, ale wszystkie te, które należą do grupy pracy fizycznej – tak.

Tam właśnie przede wszystkim ważne jest stosowanie się do określonych norm i bezpieczeństwa pracy.

Jeśli pracodawca nie umożliwia pracownikowi pracy w bezpiecznych warunkach wówczas może otrzymać nie tylko karę, ale w sytuacji wypadku być pociągniętym do odpowiedzialności prawnej oraz odszkodowania finansowego dla poszkodowanego pracownika.

Normy i Inspekcja pracy stoją również na straży legalnej pracy pracowników i ich ubezpieczenia.