Pieniądze

Jednym z największych, jeśli nie największym, problemem współczesnych społeczeństw stały się pieniądze. Zdecydowanie zbyt często okazuje się, że wokół nich zgromadzone są interesy osób zarządzających czy decydujących. Zbyt często także „zwykli ludzie” borykać się muszę z ich brakiem.

Pieniądz odgrywa bowiem w życiu współczesnego człowieka niebagatelną rolę. W dużej mierze decyduje o statusie społecznym, wykształceniu, sposobie życia oraz planach na przyszłość. A przynajmniej większości z nas wydaje się, że tak jest.

Większość ta chciałaby dostatniego życia, możliwości pozwolenia sobie na wygodę oraz luksus. Ciekawe jest jednak, że według badań społecznych, zmiana z niskiej pensji na dobrą jest bardzo poważną i odczuwalną modyfikacją. Przeskok z pensji dobrej na świetną – już nie taką szczególną.

Wiele badań potwierdza teorię, że po zaspokojeniu podstawowych potrzeb człowieka niewiele mu potrzeba do szczęścia. Przy czym za podstawowe potrzeby uznać tu należy nie tylko niezbędne do przeżycia minimum, ale także takie rzeczy jak na przykład przyzwoitą opiekę lekarską, urlop wraz z rodziną co najmniej raz w roku oraz możliwość pozwolenia sobie na uczestniczenie w życiu kulturalnym. Niestety, problem polega na tym, że w wielu krajach wspomniane podstawowe potrzeby nie są zaspakajane nawet przy odpowiedniej ilości pracy w danym zawodzie.

I tu rozpoczyna się problem zawiści, chciwości oraz chęci wzbogacenia się za wszelką cenę.

obsługujemy service desk obsługa service desk service desk obsługa