PBG S.A. w upadłości układowej

Firma PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca. Świadczy usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw.

Realizuje inwestycje polegające zarówno na budowie nowych obiektów, jak i modernizacji istniejących baz magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jest liderem w branży gazu i ropy naftowej na rynku krajowym. Powstała w 1994 roku, jako rodzinna firma Piecobiogaz s.c. Jerzy Wiśniewski, Małgorzata Wiśniewska.

Dziesięć lat później nastąpiła zmiana formy prawnej oraz nazwy na PBG S.A., w związku z wejściem firmy na giełdę. Debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych miał miejsce 2 lipca 2004 roku. PBG S.

A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PBG, gdzie jest spółką wiodącą. Obok niej w skład Grupy wchodzi m.in. Hydrobudowa Polska (obecnie w upadłości inwestycyjnej).

W 2012 roku sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki z możliwością zawarcia układu. Tym samym od 13 czerwca 2012 roku nazwa spółki brzmi PBG S.A. w upadłości układowej. Spółka wciąż jest notowana na giełdzie, ale obecnie jedynym jej dużym akcjonariuszem jest właściciel firmy, Jerzy Wiśniewski.

Zobacz najnowsze kolekcję massimo dutti polska Vat ref

Najwyższe notowania akcje spółki osiągnęły w maju 2007 roku, a najniższe – w październiku 2014 roku. Począwszy od 2007 roku kurs ciągle spada, a od momentu ogłoszenia upadłości układowej jest wciąż bardzo niski, z niewielkimi zmianami.