Jak się pisze strony internetowe?

Dziś strony internetowe pisze się głównie w języku HTML. Pozwala on opisać strukturę informacji zawartych wewnątrz strony nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu – formując hiperłącza, akapity, nagłówki, listy – oraz osadza w tekście dokumentu tak zwane obiekty plikowe np. multimedia bądź elementy baz danych np. interaktywne formularze danych. HTML umożliwia określenie wyglądu dokumentu w przeglądarce internetowej.

Do szczegółowego opisu formatowania akapitów, nagłówków, użytych czcionek i kolorów, zalecane jest wykorzystywanie kaskadowych arkuszy stylów. W składni HTML wykorzystuje się pary znaczników umieszczone w nawiasach ostrokątnych. HTML pozwala również na osadzanie ciągów instrukcji języków skryptowych, umieszczonych pomiędzy znacznikami. // Należy nadmienić, że HTML, będąc językiem znaczników, nie jest zaliczany do jezyków programowania – w jego składni nie przewidziano wyrażeń obliczeniowych, warunkowych czy iteracyjnych. Ważną cechą HTML-a, która przyczyniła się do popularności systemu stron internetowych oraz Internetu, jest niezależność od systemu operacyjnego i wykorzystywanego sprzętu.

www.ecce2011torun.pl