INSTAL KRAKÓW S.A.

Instal Kraków S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Instal Kraków. Pełni w niej funkcję jednostki dominującej. Do Grupy tej przynależą również podmioty zależne: Frapol Sp. z o.o. i Wamstal Sp. z o.

o., podmiot współzależny – BTH Instalacje Sp. z o.o. oraz podmiot stowarzyszony – Biprowumet Sp. z o.o. Podstawowymi segmentami działalności Grupy Kapitałowej są: usługi budowlano-montażowe w zakresie instalacji przemysłowych i budowlanych, produkcja elementów instalacji i konstrukcji stalowych, a także projektowanie, produkcja i montaż instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Instal Kraków S.

A. z kolei skupia swoją działalność w branży budowlanej. Wśród segmentów operacyjnych tej spółki wymienić należy działalność budowlano-montażową, produkcję przemysłową, działalność deweloperską, działalność zagraniczną oraz usługi produkcyjne. Akcje Instal Kraków S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 28 kwietnia 1999 roku. Wśród akcjonariuszy Spółki znajdują się: Legg Mason TFI S.A. oraz inwestorzy indywidualni.

Najniższe notowania kursów akcji miały miejsce w maju 2005 roku, by osiągnąć maksimum dwa lata później. Obecnie kurs utrzymuje się w granicach średniej.

Zamówisz w naszej drukarni naklejki z własnym nadrukiem o dowolnym kształcie