Godziny pracy

Ludzie pracujący w magazynach pracują najczęściej siedem dni w tygodniu z trzema zmianami. Jest to trudna praca w przypadku dostosowania się do pracy w godzinach nocnych, ale jest to z pewnością kwestia przyzwyczajenia szczególnie, że za dzień pracy w dni weekendowe pracownicy otrzymują dzień wolny w tygodniu.

Pracownicy bardzo często chwalą sobie takie rozwiązania ze względu na wynagrodzenie, które w godzinach nocnych jest wyższe wówczas mają możliwość zarobieni więcej niżeli wykonując tę samą pracę w godzinach od 8 do 22. Praca, choć nie jest łatwa bardzo często za wysiłek dobrze wynagradzana, coraz więcej pracodawców stawia na dobre uposażenie pracownika nierzadko wraz z członkami jego rodziny i w brew pozorom coraz więcej tych dbających firm o pracownika to właśnie te, które oferują prace fizyczne, magazynowe.

Pracodawca woli zatrzymać pracownika, zaoferować godne wynagrodzenie i zainwestować w szkolenia niżeli, co chwilę zatrudniać nowego pracownika, który również „kosztuje” w przypadku przeszkolenia chociażby BHP – które musi przejść każdy pracownik.

Drukujemy specjalne naklejki maskujące zawierające szary klej zapobiegający przebijaniu od spodu