Dehumanizacja

Jednym z podstawowych problemów dzisiejszego świata i jego społeczeństwa jest traktowanie ludzi w wielu sferach życia współczesnego jak kolejnych spraw do odhaczenia. W wielu miejscach stajemy się numerami.

Posiadamy numer identyfikacji osobistej, numer pacjenta w publicznej służbie zdrowia i widniejemy jako numer sprawy w urzędach. Niestety cyfryzacja rzeczywistości, która miała celu ułatwienie i przyspieszenie procesów powoduje także dehumanizację osób, które kryją się pod cyframi.

W mediach wciąż słyszymy o procedurach obowiązujących w każdej oficjalnie prowadzonej dziedzinie życia człowieka i ich nieprzystosowaniu do rzeczywistości. Okazuje się, że różnorodnych sytuacji, o wielu aspektach nie do przewidzenia może być tyle, iż nie da się wszystkich możliwych opcji zawrzeć w kodeksach, paragrafach i pisanych zasadach.

Tymczasem systemy, procedury oraz wszelkiego rodzaju postępowania formalne często uniemożliwiają indywidualne spojrzenie na konkretną sprawę oraz szybkie i skuteczne zaradzenie problemowi. A zdarza się, że wystarczy dużo mniej wysiłku, żeby rozwiązać jakąś sytuację niż postępowanie zgodne z normami i przepisami.

www.arena-gliwice.com.pl