BHP

BHP to skrót od Bezpieczeństwa i higieny pracy.

BHP zajmuje się przede wszystkim pracownikami oraz miejscem pracy mianowicie stoi na straży, aby każda firma posiadała przeszkolonych pracowników w zakresie wykorzystywania urządzeń, którymi posługują się w codziennej pracy, jeśli jest taka konieczność posiadali pozwolenia na wykorzystywanie urządzeń, byli przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy oraz ewentualnej ewakuacji.

Każda firma winna posiadać apteczkę niezbędną do udzielenia pomocy, regulamin oraz plan budynku z pokazaną drogą ewakuacyjną, oznaczonym wyjściem ewakuacyjnym w kolorach odblaskowych jak również ważną gaśnicę, której przydatność określają wyspecjalizowane jednostki. Ważną rzeczą jest również odzież odblaskowa bhp

Wydaje się, że jest to sprawa nieistotna i mało ważna, duża część pracodawców nie dba o bezpieczeństwo i higienę pracy narażając w ten sposób swoich pracowników oraz siebie na straty w przypadku błędnego postępowania podczas nieoczekiwanej sytuacji.

W zależności odprowadzonej działalności szkolenia są przeprowadzane w różnego rodzaju firmach zajmujących się BHP lub jest też możliwość, aby pracownik w siedzibie firmy przeprowadził takie szkolenie musi je przejść każdy pracownik.

www.pol-argos.pl