Bezrobocie

Problem braku pracy to dla wielu osób życiowa tragedia. Nie ma się co dziwić – człowiek czujący się niepotrzebny z czasem traci wiarę we własne możliwości, staje się coraz bardziej bierny i nieszczęśliwy.

Bezrobocie to problem bardzo złożony i przyczyn takiego stanu rzeczy jest mnóstwo. Główną i najbardziej bezpośrednią jest niewystarczająca ilość miejsc pracy w stosunku do osób ubiegających się o dane stanowisko.

W zależności od momentu na rynku pracy obserwujemy deficyt lub nadmiar odpowiednio wykształconych osób. Sprawa dotyczy w pewnym stopniu zarówno wysoko-wykwalifikowanych pracowników umysłowych, jak i osób z konkretnymi umiejętnościami technicznymi.

Kolejną przyczyną może być wadliwie działająca organizacja rynku pracy, kłopotliwy dostęp do zdobycia kwalifikacji czy też po prostu sprawy związane z miejscem zamieszkania uniemożliwiające transfer umiejętności do miejsca, gdzie jest akurat na nie zapotrzebowanie. Częstym powodem bywa także oferowanie zbyt niskiej opłaty za pracę w stosunku do zasiłku dla bezrobotnych, jak to bywa często w krajach wysoko rozwiniętych z wprawnie działającym systemem socjalnym.